Kloak

 

  • Dannebrog har mange års erfaring med at udføre renoveringer af eksisterende kloakanlæg og med at etablere nye kloakanlæg. Vi tilbyder:
  • anlæggelse af ny kloakering
  • kloakrenovering og -genoprettelse
  • etablering af højtvandslukker
  • etablering af omfangsdræn
  • fugtisolering

Ved alle opgravningsløsninger lægger vi vægt på at aflevere arealerne pæne.

FÅ DIN KÆLDER SIKRET MOD OVERSVØMMELSE

Dannebrog kan ved etablering af højtvandslukker sørge for, at din kloak er sikret mod oversvømmelse med en lovlig og funktionsdygtig afløbsinstallation. Installationen er afgørende for, at en forebyggende kloakløsning fungerer korrekt og optimalt.

Der kommer stadigt flere skybrud, som giver risiko for oversvømmelse, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok væk, og kloakkerne ikke kan rumme al vandet. Meteorologerne forventer, at skybruddene bliver 30-40 procent kraftigere end det, vi ser i dag. Det betyder, at der bliver endnu større risiko for oversvømmelse, hvis husene ikke sikres. Risiko for oversvømmelse er størst for huse med kælder, da vandet fra kloakken vil forsøge at trænge ind gennem kælderen først.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på din kloakering – telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk