Mission og værdier

MISSION

Dannebrogs vigtigste mission er at løse opgaven rigtigt første gang inden for de rammer, der er sat – for pris, tid og kvalitet. Det gør vi i kraft af faglig ekspertise og ved at satse på kvalitetsløsninger, gode samarbejdsrelationer og løbende teknologisk udvikling af materiel og byggesagsstyring.

en god partnerVÆRDIER

  • En god partner

I Dannebrog har du en ærlig partner, der viser tillid – og hele vejen rundt er vores samarbejdsrelationer kendetegnet af gensidig respekt.

  • Innovation

Vi er nytænkende – i alle byggeriets faser, i medarbejderudvikling og i den digitale udvikling.

  • arbejdsmiljArbejdsmiljø

Et godt og sikkert arbejdsmiljø er en integreret del af vores aktiviteter, og Arbejdstilsynet har givet os en grøn smiley. Vores medarbejdere tager ansvar for andre og sig selv gennem engagement i miljø- og sikkerhedsarbejdet. Vi sætter en ære i at være på forkant i forhold til lovgivningen på området.

  • Kvalitet

Kvaliteten skal være i top, og samtidig skal pris og tidsplan overholdes. Vores styringsværktøjer, rutiner og skabeloner sikrer en optimal proces, der understøtter kvaliteten.