Det digitale byggeri

Dannebrog lever op til kravene til byggeriets parter stillet af Det Digitale Byggeri. Det vil sige, at alle byggedata skal udveksles digitalt mellem parterne i en byggeproces. Dannebrog skal som udførende entreprenørvirksomhed beherske og anvende en række digitale standarder, processer og redskaber, når vi udfører opgaver for statslige og statsunderlagte bygherrer.
det digitale byggeri - foto 1bedre byggeri med digitale processer- foto 1

BEDRE BYGGERIER MED DIGITALE PROCESSER

Private som offentlige bygherrer får en digital informationshåndtering mellem alle parter, fra udbud til aflevering, ved at vælge en entreprenørvirksomhed, der lever op til kravene. Det skaber forudsætningerne for at gøre byggeprocessen mere effektiv, reducere fejl og sikre et bedre byggeri.

Bedre orden og større genbrug af byggedata hos de samarbejdende parter i byggeprocessen gør informationshåndteringen lettere og billigere. Fx betyder fælles data færre fejl – og færre fejl i projektet giver færre fejl på byggepladsen!

cad teknologi

CAD-TEKNOLOGI

Dannebrog gør med CAD-teknologi byggeprocessen hurtigere og mere effektiv, og komplekse strukturer er lette at overskue. Vi kan også trække præcis de data ud fra byggeprojektet, som vi har brug for – i en form, der kan bruges direkte i kalkulationer og til indkøb og produktionsplanlægning.

For bygherren giver det mere værdi og bliver en bedre forretning.

DET DIGITALE BYGGERI

Det Digitale Byggeri er et samarbejde mellem de væsentlige aktører i dansk byggeri: Erhvervs- og Byggestyrelsen, de statslige bygherrer, byggeriets organisationer, foreningen Bibs og fonden Realdania.

KRAVENE GÆLDER FOR…

De nye krav gælder i første omgang kun statslige byggerier, men mange kommuner og større private bygherrer forventes at tage kravene til sig, da der hos rådgivere og udførende med tiden vil udvikle sig en forventning om, at informationshåndteringen i byggeprojekter følger de standarder, der er blevet udviklet gennem Det Digitale Byggeri.

Læs mere om Det Digitale Byggeri på www.detdigitalebyggeri.dk