Privatpersoner

Dannebrog er medlem af Byg Garanti. Som kunde hos Dannebrog har du derfor fem års garanti efter, at arbejdet er færdigt, plus en tillægsdækning for eventuelle mangler på op til 100.000 kr. ud over eventuelle garantistillelser i henhold til AB 92 – et aftaledokument vedtaget af byggeriets parter og øvrige implicerede til generel anvendelse.

 

 

 

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

SÅDAN FOREGÅR BYGGEPROCESSEN…

 • når dit hus skal renoveres
 • når du skal have opført et helt nyt hus
 • eller du skal have en tilbygning

Når du skal i gang med et byggeprojekt, så kontakt Dannebrog tidligt i forløbet, så der kommer styr på de mange detaljer, og de rigtige beslutninger bliver truffet undervejs. Ved at trække på Dannebrogs erfaringer, undgås mange unødvendige omveje, og processen bliver kortere og billigere.

SÅDAN KAN PROCESSEN FOREGÅ I EN NYBYGNINGS- ELLER RENOVERINGSSAG

 • Bygherre tager kontakt til Dannebrog.
 • Hvis der er behov for en rådgiver, og bygherre ikke allerede har entreret med en, har Dannebrog et tæt samarbejde med yderst dygtige rådgivere inden for de forskellige byggestilarter og byggeopgaver.
 • Sammen drøfter vi, hvilke muligheder der er for at løse opgaven på den bedst mulige måde.
 • Dannebrog udarbejder et overslag, som kan tages med til vurdering hos andre beslutningstagere og rådgivere (fx kreditforeningen, banken…).
 • Bygherre etablerer/undersøger finansieringsmuligheder.
 • Byggeansøgning indgives, og der opnås godkendelse fra offentlige myndigheder. Hvis bygherre ønsker det, står Dannebrog for dette.
 • Eventuelle korrektioner til projektet indføres, og Dannebrog udarbejder et endeligt tilbud.
 • Arbejdet kan igangsættes, når bygherre har accepteret tilbuddet.

TOTALENTREPRISE / HOVEDENTREPRISE / UNDERENTREPRISE

Det er forskelligt, hvor stor en del af projektet, bygherre ønsker at styre. Dannebrog tilbyder alt fra udførelse af delprojekter til totalentreprise. De forskellige entrepriseformer er beskrevet her.