Partnering

partneringDet er vigtigt, at pengene i et byggeprojekt går til de egentlige arbejdsopgaver, lige fra idé-fasen, over projektering og selve byggeriet og helt frem til det færdige produkt i stedet for til en endeløs strøm af ændringer, fejl og rettelser.

Det kan opnås med partnering.

Begrebet partnering bruges om en samarbejdsform i et bygge- og anlægs-projekt, der er baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter lige fra bygherre til de udførende virksomheder. Projektet gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser.

Arkitekten er personen, som ud fra kundens ønsker frembringer det egentlige koncept i form af en eller flere tegninger og beskrivelser. Ingeniørens job er at få det til at ”bære” og konstruktørens (typisk hos ingeniørfirma eller entreprenør) at binde disse ender sammen til et projekt, som håndværkerne hos entreprenørerne rent faktisk kan bygge.

Alle parter er specialister inden for deres områder, og ideen er derfor, at man tidligt i projektet binder arkitektens kreativitet sammen med ingeniørens beregninger og konstruktørernes og håndværkernes praktiske erfaring. Så får man et strømlinet projekt og ender med det byggeri, bygherren ønskede, til den aftalte pris.

Dét er hvad partnering handler om: Tillid, samarbejde, gensidig ansvarlighed og effektivitet, som ender med et godt produkt.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk