Energioptimering

energioptimeringINDEKLIMA VED ENERGIRENOVERING

En ikke optimal eller forkert energirenovering af gulve, vægge eller lofter medfører øgede udgifter til bl.a. varme og eventuelle fugt- og kondensskader, muligvis sundhedsskadelige skimmelangreb.

Dannebrog har stor erfaring i, hvordan energirenovering udføres korrekt, så skader undgås. Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: info@dannebrog.dk. Vi hjælper både med små og store opgaver og sikrer, at de nyeste teknologiske landvindinger kommer bygherre til gode i projektet.

GENERELT BEHOV FOR ENERGIRENOVERING

Ifølge bygningsreglementet 2010 skal rentable energibesparende foranstaltninger vedrørende isolering i ydervægge, gulve, lofter og vinduer udføres ved renovering. Ved en energirenovering kan Dannebrog fx udføre efterisolering af bygningens klimaskærm, så en stor energibesparelse opnås.

MURVÆRK OG TEGLTAGE

Murværk, tegltage og facadepuds har en god holdbarhed og ældes smukt, når det projekteres og udføres korrekt, og de rigtige materialer vælges. Murerarbejde, oplægning af tegltage og facadepudsninger kræver kendskab til gældende regler og anvisninger. Dannebrog har ekspertisen, der sikrer, at murerarbejdet udføres i en høj kvalitet. Vores viden er opdateret i forhold til den løbende udvikling af komponenter og materiale- og beregningsmodeller til murværks- og letbetonbranchen.
Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: info@dannebrog.dk.