Andelsbolig- og andre foreninger

Er man en forening, er der ud over de mange detaljer i et byggeprojekt, meget andet at holde styr på – og mange beslutninger, der skal tages undervejs.  Dannebrog har erfaring med at renovere forskellige foreningers ejendomme. Tag os med på råd så tidligt som muligt, så vi kan udarbejde foreløbige udkast og tilbud. Når de endelige beslutninger er truffet, giver vi et tilbud på hele projektet eller dele af det.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

HER ER BYGGEPROCESSENS INDLEDENDE MANØVRER SKITSERET:

  • Bygherre tager kontakt til Dannebrog.
  • Vi drøfter sagen sammen og ser på, hvilke muligheder der er for at løse opgaven.
  • Dannebrog udarbejder et overslag, som kan tages med til vurdering hos andre beslutningstagere og rådgivere (fx beboere, bestyrelse, kreditforening, bank…).
  • Bygherre etablerer/undersøger finansieringsmuligheder.
  • Typisk indsendes byggeansøgning, og godkendelse af offentlige myndigheder opnås. Dette varetager bygherre eller Dannebrog.
  • Eventuelle korrektioner til projektet indføres, og Dannebrog udarbejder et endeligt tilbud, som gives til beslutningstagerne.
  • Arbejdet igangsættes, når bygherre/beslutningstagere har accepteret tilbuddet.
  • Det er selvfølgelig en principiel fremstilling af forløbet. Undervejs i projektet vil der være mange detaljer at tage stilling til.

TOTALENTREPRISE/HOVEDENTREPRISE/UNDERENTREPRISE

Det er forskelligt, hvor stor en del af projektet, bygherre ønsker at styre. Dannebrog tilbyder alt fra udførelse af delprojekter til totalentreprise. Se en beskrivelse af de forskellige entrepriseformer her. Link på ’entrepriseformer her’ til teksten Entrepriseformer
Vi har erfaring med renovering af andels- og boligforeninger

andelsforening

 

 

 

 

 

 

ANDELSBOLIGFORENINGEN HALLANDSGADE 6 A & B, KØBENHAVN N

Her har Dannebrog udført murer-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med renovering af andelsboligforeningen. Ejendommen fik nye pudsede og filtsede facader på gade- og gårdside. Der blev lagt nyt tag, og i forbindelse med ombygning af stueetagen blev der etableret et nyt isoleret terrændæk, hvor kloakken blev ombygget og renoveret.

christiansmindevej 2-24

BOLIGFORENINGEN AAB, CHRISTIANSMINDEVEJ 2-24

Her har Dannebrog renoveret 14 af boligforeningens badeværelser i en hovedentreprise.

cocumella - 1

 

ANDELSBOLIGFORENINGEN COCUMELLA, ORDRUPVEJ 19-33, CHARLOTTENLUND

Her har Dannebrog renoveret otte trappeopgange.