Restaurering af fredede bygninger

– her bevaring af originale bindingsværksmure på Sophienholm Kvartercenter

Dannebrog restaurerer altid bevaringsværdige og fredede ejendomme nænsomt, ligesom vi reparerer og bevarer de originale byggematerialer på ældre huse frem for at skifte dem ud. Vi benytter os af de traditionelle materialer og metoder, som husene er bygget med, og sørger for at bevare eller genskabe husets arkitektoniske helhed.

Vores håndværkere er meget erfarne inden for bygningsrestaurering. Vi udfører små som store projekter, inklusive projektering, arbejdsbeskrivelser, indhentning af tilbud, byggestyring og kvalitetskontrol. Vi kan udarbejde rekonstruktioner af ødelagte bygningsdele som originale vinduer, facadedekorationer, døre og porte mm.