Facaderenovering

Dannebrog løser alle typer opgaver inden for facaderenovering – store som små – for private og erhverv.

Med Dannebrog som samarbejdspartner får du en grundig vurdering af alle lagene i bygningens facade. En
facaderenovering kan være et stort projekt, men det er umagen værd. Ikke alene er det en fryd for øjet – det giver også huset nyt liv.

Alle facader og bygningsdele vil med tiden komme til at se gamle og nedslidte ud, hvis de ikke bliver vedligeholdt. De produkter, Dannebrog arbejder med, sikrer facaden længst mulig levetid.

OMFUGNING

Det er også vigtigt, at fugerne i murværket ikke er ødelagte og forvitrede, da vand kan komme ind bag fugerne og frostspringe murværket med større skader til følge. En omfugning kan gøre en kæmpe forskel. At få omfuget murværket, kan give husets udseende et løft, så det i sin helhed fremstår nyere og mere velholdt, og facaderne igen er flotte. En omfugning vil desuden forlænge husets levetid med mange år.
Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

OVERFLADEBEHANDLINGER

Der er særlige kvalitetskrav til murværk, der skal overfladebehandles, og ved eksisterende murværk er det ikke sikkert, at kvalitetskravene er opfyldt. Det særlige kvalitetskrav vil som regel bevirke, at der må stilles større krav til murværkets frostfasthed og krav til, at saltindholdet i murværket ikke er skadevoldende.
De typer af overfladebehandlinger, vi her opridser, kan rubriceres under:

 • GROVPUDSNING

 • Grovpudsning på et i forvejen påført udkastningslag er en af de mest vedligeholdelsesfrie overfladebehandlinger, hvis betingelser for murværkets kvalitet er opfyldt:
 • Murværket skal være frit for snavs og fedtstoffer fra bilos mm. I modsat fald bør der før grovpudsningen foretages en afrensning.
 • Murstenene skal være frostfaste.
 • Murværket skal helst være opført af røde mursten, da der ved gule mursten kan være risiko for, at der kan forekomme udfældning af gips på synsfladen af murstenene og derved danne en skilleflade mellem puds og mursten. Herved nedsættes grovpudsets vedhæftning til underlaget. Inden grovpudsningen bør man undersøge, om murværket indeholder skadelige mængder af vandopløselige salte.
 • TYNDPUDSNING

 • Tyndpudsning af eksisterende udvendigt murværk i forbindelse med renovering er blevet almindeligt. Det kræver en større grad af vedligeholdelse end ved ubehandlet murværk, fordi et tyndpudslag normalt ikke hindrer, at der under regnpåvirkning kan trænge vand ind i murværket samt, at fordampningsmuligheden er nedsat på grund af tyndpudslaget, og det forøger risikoen for især frostskader.
 • Derfor frarådes det at udføre tyndpudsning på eksisterende udvendigt murværk, medmindre følgende betingelser for murværkets kvalitet er opfyldt:
 • murværket skal på synsfladen være frit for snavs og fedtstoffer fra bilos m.m. eller afrenses som beskrevet under Grovpudsning.
 • murværkets mursten skal være frostfaste.
 • murværket skal være opført af hånd- eller blødstrøgne mursten, der for at undgå de samme skader som omtalt under Grovpudsning, helst skal være røde.
 • der må ikke forekomme skadelige salte i murværket.
 • murværkets fuger skal være fejlfrie. Der må ikke være huller, revner m.m. i fugeoverfladerne, og de skal være ført helt frem til murværkets synsflade.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk