Kloakering

Dannebrog har mange års erfaring med at udføre renoveringer af eksisterende kloakanlæg og med at etablere nye kloakanlæg. Vi tilbyder:

  • anlæggelse af ny kloakering
  • kloakrenovering og -genoprettelse
  • etablering af højtvandslukker
  • etablering af omfangsdræn
  • fugtisolering

Ved alle opgravningsløsninger lægger vi vægt på at aflevere arealerne pæne.

kloakarbejde - foto 1 kloakarbejde - foto 2

KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSENS GAMLE HOVEDSÆDE

Her har Dannebrog udført renovering og delvis udskiftning af eksisterende kloakanlæg, herunder strømpeforing af eksisterende kloak, i murer- og kloakentreprise på 18.000 m2. Det indebar etablering af nye pumpebrønde og fedtudskillere og delvis etablering af omfangsdræn og fugtisolering.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på din kloakering – telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk