Fugtisolering

ETABLERING AF FUGTISOLERING PÅ VÆRNEDAMSVEJ/TULLINSGADE

Dannebrog har mange års erfaring med at udføre forskellige typer fugtisolering og individuelt tilpassede fugtisoleringsløsninger – fx har vi udført byfornyelsesopgaver siden slutningen af 1980’erne.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

fugtisolering - foto 3fugtisolering - foto 2

DANNEBROG LØSER FUGTPROBLEMER OG SIKRER DET SUNDE INDEKLIMA

En effektiv fugtsikring, god ventilation og korrekt isolering medvirker til, at en bygningskonstruktion ikke nedbrydes – og sikrer samtidig et bedre indeklima samt eksempelvis tørre brugbare kælderrum og flere beboelige kvadratmeter.

Et typisk problem ved fugt under eller omkring en bygning er, at kælderrum kan være så gennemvædede, at de er så godt som ubrugelige. I nogle tilfælde når fugten helt ind i stuelejlighederne eller op i huset. Lang tids fugt medfører en stærkt forøget risiko for råd- og svampeskader på konstruktionerne, og på sigt kan konstruktionen blive nedbrudt.

Generelt kan fugtisolering deles op i de horisontale og de vertikale løsninger afhængig af problemets omfang. Ved mindre fugtophobninger kan problemet eventuelt løses ved etablering af specielt pudslag med tilhørende overfladebehandling.

Fugt har ødelæggende virkninger på bygningsmaterialer, hvad enten det kommer indefra eller udefra. Sammen med salte er fugt årsagen til stort set alle skader. Er skaden sket, er det vigtigt at udbedre fugtskaderne og fugtsikre så hurtigt som muligt, så skadernes omfang begrænses.

DANNEBROG ETABLERER EN KOMPLET FUGTSIKRING AF BOLIGEN ELLER EJENDOMMEN

Det kan være svært at gennemskue, hvilken løsning der er bedst til den enkelte fugtsikringsopgave. Dannebrog har den nødvendige ekspertise og erfaring til at etablere et komplet fugtsikringssystem både ude og inde.

For at opnå et helt tørt murværk bør fugtsikring etableres udvendigt, hvilket kræver fritlægning af sokkel og kældermur. Er dette ikke muligt, kan der være behov for indvendig fugtsikring.

Indvendig fugtsikring har sin berettigelse ved mindre fugtproblemer, og hvor adgang til udvendigt kældermurværk ikke er mulig, fx ved tætte bebyggelser. Dannebrog finder den rigtige løsning på det enkelte fugtproblem.

Udvendig fugtsikring foretages ved sokkelniveau for at forhindre opstigende grundfugt i selve murværket. Det udvendige murværk kan behandles med vandspærrende puds.

Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

LÆS HER NOGLE GODE RÅD OM FOREBYGGELSE AF OVERSVØMMELSE I FORBINDELSE MED SKYBRUD, INDEN ET NYT SKYBRUD RAMMER.

1 – Rens dine tagrender
Mindst en gang årligt skal tagrender og regnvandsbrønde renses for blade og andet skidt. Tjek tagrenderne, når der er varslet voldsom regn, og inden du tager på ferie, hvor du ikke kan lave en nødrensning, hvis tagrenderne pga. fx blade ikke kan tage nedbørsmængderne fra voldsom regn.

2 – Tjek for fugtpletter
Benyt en middelsvær regnbyge som anledning til at tjekke loft og tagkonstruktion for fugtpletter på træværket eller småpytter på gulvet, som er tegn på utætheder, fx pga. løse, revnede eller skæve tagsten. Utætheder kan medføre alvorlige vand- og fugtskader næste gang, regnen for alvor falder. Dannebrog kan reparere taget, hvor det er nødvendigt.

3 – Tjek vandpytterne foran huset
Opstår der let vandpytter op ad huset, skyldes det typisk, at belægningen skråner ind mod huset. Det øger risikoen for fugtskader i sokkel og ydermyre. Fliserne skal tages op og lægges, så de i stedet skråner væk og kan lede vandet bort. Dannebrog kan lave det korrekte fald.

4 – Hæv dine ting i kælderen
Opbevares malerier, dyre tæpper, computere eller andre værdigenstande i kælderen, placeres de bedst forsvarligt over gulvniveau.

5 – Brug plastflyttekasser
Bruges kælderen som opbevaringsplads, kan vandskader på tingene undgås, hvis nederste lag flyttekasser er af kraftig plast.

6 – Installer højvandslukke
Er der problemer med opstigende kloakvand i et guldafløb i kælderen, kan Dannebrog installere et højvandslukke på afløbet. Køb og installer aldrig de billige såkaldte TH-kontraventiler, hvor en lille bold spærrer for opstigende vand. De svigter ofte – og har reelt ikke været lovlige at installere siden 1994.

7 – Luk højvandslukke manuelt inden regn
Er der højvandslukker til wc eller afspærrelige afløb i kælderen, bør de lukkes manuelt, når der varsles voldsom regn. Højvandslukker skal efterses og renses en gang om året.

8 – Forhøj kanten til udvendig kældertrappe
Kant og første trin til udvendig kældertrappe hæves, så vandet ikke kan løbe ned i kælderen.

9 – Hav automatisk pumpe i huset
I bygninger med kælder bør der være mindst en kraftig pumpe til at fjerne indtrængende vand. Er bygningen i perioder ubeboet som under længere ferier kan pumpen stå tændt med autostart aktiveret og slangen rullet ud, så den selv begynder at pumpe, hvis der bliver vådt på gulvet. Er bygningen særligt udsat, kan en benzindreven pumpe ved strømsvigt pumpe vandet væk.

10 – Gå i dialog med kommunen
Rammes området hyppigt af oversvømmelser, er det et symptom på utilstrækkelige eller dårligt vedligeholdte kloak-, drænings- eller afløbssystemer. Bedste fremgangsmåde er at organisere en gruppe, der indgår i en konstruktiv dialog med forsyningsselskab og kommune for at løse problemerne. Hvis et stort antal grundejerforeninger allierer sig, er det nemmere at opnå synlighed. At holde en saglig og sober tone giver større lydhørhed hos politikere, embedsmænd og presse.